Co z inflacją w Polsce? NBP ujawnił prognozę

inflacja cpi co to jest

To znów przełoży się na umocnienie naszej waluty. Działą to też w drugą stronę – obniżenie wskaźnika PPI może zaowocować osłabieniem waluty. W uproszczeniu można przyjąć, że https://www.forexeconomic.net/ wskaźnik PPI wyższy od zakładanego najprawdopodobniej pozytywnie wpłynie na sytuację waluty danego kraju, zaś wynik niższy od spodziewanego wywrze na niej negatywny skutek.

Producent popularnego napoju nic sobie nie robi z inflacji. Przez 32 lata nie podniósł cen

Nie zawsze jest tak, że największy wpływ na ogólny wskaźnik cen wywierają te produkty, których ceny najbardziej się zmieniają. Przełożenie na stopę inflacji zależy też od udziału (fachowo nazywanego „wagą”) danego produktu w przeciętnych wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych. “Ceny żywności w najbliższych kwartałach podwyższają dodatkowo niekorzystne warunki agrometeorologiczne panujące wiosną br. wpływające na krajowe ceny owoców” — napisano. W raporcie dodano, że poza niepewnością w zakresie regulacyjnym cen energii, wpływ na ścieżkę inflacji będzie mieć też m.in.

NBP o PKB, inflacji i wzroście wynagrodzeń. Co zakłada lipcowa projekcja?

Dane o aktualnej inflacji producenckiej w Polsce każdego miesiąca są przekazywane do informacji publicznej przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Do oszacowania wskaźnika PPI wykorzystuje się metodę analizy zagregowanych danych na bazie miesięcznych badań cen reprezentatywnych wyrobów oraz usług. Obserwacji poddaje się dane dotyczące cen oraz poziom wartości sprzedaży. Wzrost cen w gospodarce narodowej wpływa negatywnie również na cenę waluty.

Projekcja lipcowa NBP

Przede wszystkim czas wysokiej inflacji to idealny moment na inwestowanie. Warto rozejrzeć się po rynku nieruchomości, ponieważ właśnie teraz można znaleźć naprawdę dobre okazje. Gratką dla inwestorów będą teraz przetargi i licytacje komornicze oraz te prowadzone przez syndyków. Inflacja oraz jej skutki odczuwane są w życiu codziennym – produkty spożywcze i przemysłowe są coraz droższe, a koszty utrzymania mieszkań i domów wyższe.

Wybrano marki, które najbardziej cenią Polacy

To dobry czas na stawianie pierwszych kroków w roli inwestora giełdowego. Jeżeli utrzymuje się na niskim i kontrolowanym poziomie, ma pozytywny wpływ na całą gospodarkę. Za najzdrowszy uznaje się poziom inflacji wynoszący 2-4%.

inflacja cpi co to jest

Studenci powinni wiedzieć, jakie świadczenia im przysługują, gdy odprowadzane są za nich składki na ubezpieczenia społeczne. Sytuacja budżetu państwa nie pozwala obecnie na podwyżkę kwoty wolnej od podatku i obniżenie składki zdrowotnej – uważa prezes Instytutu Finansów Publicznych (IFP) dr Sławomir Dudek. Jego zdaniem, najpierw trzeba przedstawić plan “zatkania dziury w NFZ” oraz “schodzenia z deficytem” budżetowym.

  1. Inflacja PPI ukazuje zatem zmiany cen w przemyśle.
  2. Z opracowania dowiadujemy się, że z roku na rok zwiększa sięzakres danych pozyskiwanych przez GUS w sposób alternatywny.
  3. Jest on korzystny również dla przedsiębiorców i strategii gospodarczej rządu, bowiem umożliwia podejmowanie efektywnych i długofalowych decyzji.
  4. Wskazano w nim, że inflację krajowych cen żywności w najbliższych kwartałach będą dodatkowo podwyższać niekorzystne warunki agrometeorologiczne wpływające na zbiory owoców oraz ponowny wzrost cen surowców rolnych na rynkach światowych.
  5. Najistotniejszą z nich jest polityka monetarna rządu, ale współczynnik inflacji może zależeć również od czynników czysto ekonomicznych lub gospodarczych.

Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Zjawisko wzrostu cen istnieje od czasu pojawienia się pieniędzy.

Istnieje kilka strategii ochrony przed inflacją. Inwestowanie w aktywa, które zyskują na wartości wraz z inflacją (surowce czy akcje). Lokaty bankowe i obligacje o zmiennym oprocentowaniu również mogą pomóc zabezpieczyć oszczędności przed erozją wartości spowodowaną inflacją.

Mogą określać minimalne progi płac i kontrolować średnie wynagrodzenie. Tymczasem do uzyskania lepszego obrazu zmian cen w gospodarce EBC będzie używać także innych miar inflacji, które obejmują koszty ponoszone przez właścicieli mieszkań. Przy obliczaniu średniego wzrostu cen większą wagę przykłada się do produktów takich jak energia, na które przeznaczamy więcej pieniędzy, niż do tych, na które wydajemy mniej – jak cukier czy znaczki pocztowe.

inflacja cpi co to jest

Rok do roku, a tempo wzrostu cen osiągnie szczyt w pierwszym kwartale przyszłego roku. — Zapewne dopiero wtedy Rada Polityki Pieniężnej zacznie szykować się do wznowienia cyklu obniżek stóp procentowych — ocenia Sawicki. Centralna ścieżka https://www.investdoors.info/ projekcji NBP zakłada, że inflacja CPI w Polsce w tym roku wyniesie 3,7 proc., w przyszłym roku wyniesie, 5,2 proc., a w roku 2026 sięgnie 2,7 proc. – wynika z opublikowanego w piątek przez Narodowy Bank Polski raportu o inflacji.

Określa się go mianem inflacji pełzającej, która nie jest groźna dla gospodarki i nie prowadzi do większych problemów z utrzymaniem wartości pieniądza. Zwykle w takiej sytuacji oprocentowanie depozytów pozwala także na ochronę oszczędności. Skutki inflacji odczuwają wszyscy – producenci, usługodawcy, państwo i gospodarstwa domowe. Kiedy w gospodarce rynkowej ceny towarów i usług wzrastają, dochody osobiste mają coraz niższą realną wartość. Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna.

Instytucja udostępnia wyniki przeprowadzonych analiz i publikuje informacje o zmianach poziomu inflacji w stosunku do roku ubiegłego. Indeks obliczany jest na podstawie cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz budżetów gospodarstw domowych. Inflacja to w uproszczeniu wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług konsumpcyjnych w gospodarce. Zjawisko inflacji, które odpowiada za ruch cen w gospodarce, charakteryzuje kilka cech szczególnych. Do najważniejszych atrybutów procesu można zaliczyć utrzymujący się spadek siły nabywczej pieniądza, kiedy to zasoby finansowe tracą na wartości wskutek ogólnego wzrostu cen w gospodarce.

Do tego doszedł strach, który spowodował chęć gromadzenia zapasów. Każdy z nas chyba pamięta potężne kolejki na stacjach benzynowych, które nie malały pomimo to, że ceny paliwa poszybowały w górę z prędkością światła i kolejki do sklepów, gdzie półki świeciły pustkami. Wspomnienie https://www.forexpulse.info/ o koszykach wypełnionych górami papieru toaletowego i puszek z konserwami dzisiaj jest jedynie śmiesznym wspomnieniem, ale jeszcze niedawno było smutną rzeczywistością. Warto podkreślić, że wzrosty inflacji w Polsce odnotowywane są właściwie nieprzerwanie od 2020 roku.

Partager cette publication